Brothers in Christ

Onze visie

Wij bij Brothers in Christ vinden dat elke jongere de mogelijkheid moet krijgen om hun geloof uit te leven, uitgedaagd te worden in het geloof en te groeien in hun geloof.

Onze missie

Onze missie is het uitvoeren van wat er staat in Matteüs 28: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen
en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”
Wij zetten ons hiervoor met geheel ons hart in want wij geloven dat God altijd op zoek is naar nieuwe discipelen ongeacht hun leeftijd!

Onze doelen

Jongeren laten wandelen in de bestemming waar God ze voor bedoelt heeft en de wereld bereiken met Gods goede nieuws.
Dit onder andere door het coachen van tieners van door onze coaches en het organiseren van dagen waarop
de jongeren Jezus en anderen kunnen ontmoeten die net zoals zij Jezus kennen en willen volgen.
Opdat hun geloof versterkt mag worden.

Hoe het begon

Brothers in Christ is het resultaat van Gods trouw en Zijn beloftes.
In oktober 2016 toen ik voor mijn hoorcollegezaal zat
sprak God met mij en maakte mij duidelijk dat Hij een ander plan had voor mijn leven.
Ik heb toen de Heer gevraagd dit op 3 verschillende manieren nog eens te bevestigen.
Dit gebeurde de daarop volgende weken. Mijn keuze stond vast: Universiteit verlaten en wandelen in Gods roeping.
Na een jaar lang te hebben gewerkt bij verschillende werkgevers, vrijwilligerswerk te hebben gedaan bij
verschillende Christelijke organisaties en een Discipelschap Training School (DTS) te hebben gedaan
ontving ik op 28 augustus 2017 van God de roeping om jongeren te discipelen voor Jezus en de tieners samen te brengen in het geloof zodat ze een impact hebben op hun omgeving.
Zo begon Brothers in Christ.

-Marciano Roberto Carrilho
Oprichter en Voorzitter B.I.C.