Meer over ons

Algemene gegevens:
Naam: stichting Brothers in Christ
Adres: Konnetlaantje 4, 1435 HW Rijsenhout
KvK-nummer: 70530564
Telefoonnummer: (+31) (0) 629347335

Datum oprichting 03-01-2018
Datum ANBI toekenning: —

Rekeningnummer: 0327 2663 84
(SEPA) IBAN nummer: NL61 RABO 0327 2993 84
BIC/SWIFT nummer: RABONL2U
RSIN nummer: 858360974

website: https://brothersinchrist.nl

E-mail algemeen info@brothersinchrist.nl


Beleidsplan Brothers in Christ van 2018-2020:

Beleidsplan Brothers in Christ van 2018 v.2

Inleiding
Het beleidsplan van 2018 t/m 2020 van stichting Brothers in Christ heet, ‘Tieners actief in het geloof’
en beschrijft onze acties en doelstellingen voor de komende jaren. Wij proberen in dit beleidsplan duidelijk te maken; wat onze motivatie is, wat onze zwakke en sterke punten zijn, wat stichting Brothers in Christ in de periode van 2018 t/m 2020 wil gaan doen en hoe wij dat in grote lijnen werkelijkheid willen gaan maken.

Doelstelling

Visie
Wij bij Brothers in Christ vinden dat elke tiener de mogelijkheid moet hebben om hun geloof uit te leven,
uitgedaagd te worden in het geloof en te groeien in hun geloof.

Brothers in Christ heeft als missie in praktijk te brengen wat staat geschreven in Matteüs 28: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.” Wij zetten ons samen met onze donateurs hiervoor in met geheel ons hart, omdat wij geloven dat God altijd op zoek is naar nieuwe discipelen.

Onze Ambitie
Brothers in Christ wil in de komende drie jaar zestig tieners voorzien van persoonlijke coaching door middel van een coach. Ook gaat Brothers in Christ binnen drie jaar de eerste kampen, muziekdagen en bijbelstudiedagen realiseren. Dit allemaal om zoveel mogelijk jongeren te enthousiasmeren en uit te laten stappen in het geloof. Wij zien nu al de vruchten die de tieners dragen in hun omgeving, ze geven Bijbelstudies, ze evangeliseren en ze ontwikkelen een krachtig gebedsleven. Door middel van giften van sponsoren en donateurs willen wij binnen drie jaar uitgroeien tot een stichting met een maandelijks inkomen van 6500 euro. Deze inkomsten gaan we gebruiken om gemaakte kosten van de activiteiten en de vaste lasten van de stichting te dekken en om verdere groei van de stichting te stimuleren.

Sterkten en zwakten

Sterkten
Brothers in Christ bestaat uit jonge christenen met een hart vol van passie voor het Evangelie, wij kunnen daardoor nog een lange tijd betrokken zijn bij de groei van de stichting en deze leiden.
Ook zijn we bekend met de wereld waarin de tieners leven en kunnen daardoor perfect inspelen op wat zij nodig hebben. Daarnaast zijn we op het gebied van begeleiding van en activiteiten voor tieners al jaren actief. Brothers in Christ werkt als een eenheid en we zetten ons in voor duidelijkheid naar de tieners en onze partners.

Zwakten
De bestuursleden van Brothers in Christ hebben zelf weinig financiële middelen tot hun beschikking om in het beginstadium de kosten van de stichting te dekken. Brothers in Christ is daarom afhankelijk van Gods voorziening door de mensen heen die net als wij enthousiast zijn over datgene waar de stichting voor staat en daar financieel aan willen bijdragen door middel van donaties en door sponsoring aan Brothers in Christ.

Strategische doelstelling
1. Bestuurder Marciano Roberto Carrilho reist 3 keer per week om de tieners te bezoeken, poolshoogte te nemen van de vorderingen en ook de ouders te spreken.

2. Daarbij krijgt bestuurder Marciano Roberto Carrilho alleen de onkosten vergoed.

3. Voor aanvang van de projecten naast de persoonlijke coaching zal er een nieuwsbrief per e-mail worden verstuurd naar de daarvoor aangemelde personen. Ook worden de activiteiten aangekondigd via social media.

4. Er zullen periodiek inzamelingsacties gehouden worden door middel van het vragen om giften na evenement bij kerken en andere instanties. Tijdens deze acties wordt iedere keer ongeveer 110 euro opgehaald ten behoeve van de stichting. Ook zullen wij door middel van promotie ongeveer 100 euro per keer ophalen.

5. Het kamp zal na 1 jaar voor alle tieners die daar interesse in hebben, gehouden worden in onze eerste hoofdvestiging zodra deze beschikbaar is gesteld voor ons.

6. De muziekdagen en bijbelstudiedagen kunnen gehouden worden in ons eigen en van het Leger des Heils, beiden gelegen in Zaandam.

7. De resultaten en verslagen zullen geplaatst worden op de eigen website en de sociale media waarop de stichting actief is.

Wij zetten ons in voor tieners door middel van

  • Persoonlijke coaching

Door middel van een coach voor de tiener die de tiener advies op maat geeft, antwoord geeft op zijn vragen, coacht op de punten waar coaching voor gevraagd is en bemoedigd om het goede te (blijven) doen.

  • Bijbelstudiedagen

Dagen waarop alle tieners -die daar interesse in hebben- gratis een diepgaande studie van de Bijbel kunnen bijwonen.

  • Muziekavonden

Waarbij de tieners door middel van workshops meerdere aspecten van muziek en het schrijven van muziek zullen doorgronden en toepassen.

  • Dagjes uit

Waarbij de tieners die persoonlijke begeleiding krijgen,  een leuke activiteit gaan doen met hun mentor. Denk aan boomklimmen, karten, evangelisatie, etc.

  • Kamp

Jaarlijkse kampen waarbij alle tieners -die daar interesse in hebben- een weekend connecten, opgebouwd worden in geloof en leuke activiteiten doen.

Bestuur

Marciano R. Carrilho:            Voorzitter
Abel A. C. de Boer:                Secretaris
Nathan H. de Boer:              Penningmeester

Beloningsbeleid

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.


Uitgevoerde activiteiten

25 november 2018 – September 2019 organiseerden wij in samenwerking met het Leger des Heils iedere laatste zondagavond van de maand onze WorshipNight.

Activiteiten 2017

8 op 9 december waren wij als vrijwilligers aanwezig bij Night@Bubblejungle van Go and Tell.
23 december verzorgden wij gedeeltelijk de kerstdienst van het Leger des Heils Zaandam.
24 december hebben wij met de samengestelde band het kerstfestival(Kerstival)
van de EGZ voorzien van muziek.
25 december hebben wij met de jongerenband One in Unity een lied opgedragen
op de kerstochtenddienst van Jerehsalem.

Activiteiten 2018

Iedere eerste zaterdag van de maand voorzagen wij kinderen en tieners uit de buurt van een leuke dag waarbij wij ze bekend maakten met wie Jezus Christus is.

5 januari waren wij aanwezig als groepleider op de tienerdag van Wake Up kamp.
2 april waren wij aanwezig als vrijwilligers bij de kinderen en als security op Simply Jesus.
11 t/m 13 mei waren wij aanwezig als teamleider op Royal Adventure Weekend.
17 t/m 21 mei waren wij aanwezig als medewerkers op de teenzone op Opwekking.
2 juni hielden wij ons Brothers in Christ openingsfeest.
23 t/m 27 juli waren als team betrokken bij evangelisatie project  sonrise.
29 juli t/m 3 augustus waren wij aanwezig als groepsleider Vrij Zijn Zomerweek.
5 t/m 18 augustus waren wij aanwezig als groepsleiders bij Wake Up Kampen.
6 oktober waren wij aanwezig als vrijwilligers bij Like Jesus.
19 t/m 27 oktober  waren wij aanwezig bij bidden en vasten.
18 november organiseerde wij mede de VEG-Jeugddienst.

Activiteiten 2019

4 januari waren wij aanwezig als vrijwilligers bij wake up tienerdag.
18 t/m 19 januari waren wij aanwezig als vrijwilligers bij Night@Bubblejungle.
30 mei t/m 2 juni waren wij aanwezig als vrijwilligers bij Royal Adventure Weekend.
6 t/m 10 juni waren wij aanwezig als vrijwilligers op het tienerterrein (Teenzone) van Opwekking.
29 juli t/m 2 april versterkten wij het team van de jeugdtent op de Reveilweek in Voorthuizen.
4 t/m 10 augustus waren wij leiders op het Wake Up kinderkamp.
11 t/m 17 augustus waren wij leiders op het Wake Up tienerkamp.
6 t/m 8 september hebben wij meegedraaid als muziekteam op het Cornerstone-jeugdweekend.

Activiteiten 2020

17 januari hebben wij de muziek verzorgd bij de jeugddienst van Cornerstone.
1 maart hebben wij de muziek verzorgd bij de gezinsdienst van de Wijngaard.
4 t/m 6 september hebben wij de muziek verzorgd en de tieners begeleid op het Cornerstone-jeugdweekend.
17 september t/m 3 december iedere donderdag meegedraaid als gespreksleider en muzikaal ondersteuner bij Youth Alpha cursus door Youth for Christ Zaandam.


Financiële verslagen