Privacy

Stichting Brothers in Christ, gevestigd aan Konnetlaantje 4,
1435HW te Rijsenhout, hierna te noemen ‘Brothers in Christ’ onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs, vrijwilligers en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarom verzamelt Brothers in Christ gegevens?

Brothers in Christ verzamelt persoonlijke gegevens van haar relaties voor marketing- en administratiedoeleinden en om te informeren over acties en campagnes. Met een bezoek aan onze website, www.BrothersinChrist.nl, ga je akkoord met deze privacyverklaring en geef je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven staat in deze privacyverklaring.

Welke gegevens registreert Brothers in christ?

Brothers in Christ registreert uitsluitend toegestane gegevens zoals:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de begunstiger
 • een uniek administratienummer, behorend bij de begunstiger
 • de bij het eerste punt bedoelde gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige begunstigers
 • gegevens die betrekking hebben op de begunstiging. Hieronder zijn begrepen gegevens over de aard van het donateurschap of de begunstiging (bijvoorbeeld de datum van aanvang van de begunstiging of de deelname aan de activiteiten van Brothers in Christ, zoals onze begeleiding of tienerevenementen)
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van donaties
 • (geanonimiseerd) surfgedrag op onze website en websites van derden m.b.v. onder andere Google Analytics

Gebruik gegevens?

Brothers in Christ gebruikt uitsluitend je gegevens voor, bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens categorie stichtingen, toegestane doeleinden:

 • activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn
 • foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de vereniging, stichting of publiekrechtelijke beroepsorganisatie. Bijvoorbeeld foto’s die gemaakt zijn tijdens de begeleiding, WorshipNight of Jeugddiensten
 • het berekenen, vastleggen en innen van donaties
 • intern beheer
 • het behandelen van geschillen
 • het analyseren van de fondsenwervende activiteiten;
 • het uitoefenen van accountantscontrole.

Doorgifte aan derden

Brothers in Christ verkoopt of deelt je gegevens niet voor marketingdoeleinden met anderen.

Brothers in Christ maakt geen persoonlijke gegevens bekend aan derden, tenzij op grond van wettelijke verplichtingen Brothers in Christ verplicht wordt persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging gegevens

Brothers in Christ draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin je gegevens worden opgeslagen. Onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot je gegevens en om het verlies en het onrechtmatig gebruik te voorkomen van de informatie die Brothers in Christ ontvangt.

De website van Brothers in Christ

Op de website van Brothers in Christ worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, bijgehouden. Deze gegevens zijn: de bezoekfrequentie van onze website, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Het doel van het bijhouden van deze gegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Brothers in Christ haar dienstverlening en informatieverstrekking optimaliseren.

Onze website bevat links naar externe internetpagina’s. Brothers in Christ is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze internetpagina’s of het verzamelen van bezoekersgegevens door deze externe websites.

De toegestane bewaartermijn

Brothers in Christ bewaart je persoonlijke gegevens in haar systemen zolang dit nodig is voor relevantie activiteiten. Hoe lang Brothers in Christ een persoonsgegeven bewaart is afhankelijk van het doel waarvoor het gebruikt wordt.

Na afloop van het bewaartermijn worden je gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan een persoon kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor Brothers in Christ van belang, omdat Brothers in Christ op basis daarvan inzicht kan krijgen in het gebruik dat van haar producten en diensten wordt gemaakt.

Inzage in uw gegevens

Je hebt te allen tijde recht op inzage in jouw gegevens of het laten wijzigen of verwijderen van gegevens. Indien je dit wenst, kun je dit schriftelijk aanvragen per e-mail:

Stichting Brothers in Christ
info@brothersinchrist.nl

Wijziging privacyverklaring

Brothers in Christ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer na wijzigingen gebruik gemaakt wordt van www.BrothersinChrist.nl wordt er akkoord gegaan met een eventueel gewijzigde privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 3 november 2018